Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Plattformen

Vi finns för dig som är i behov av stöd mellan de samverkande myndigheterna!

Det här är Plattformen

På Plattformen Hultsfred -Vimmerby arbetar två koordinatorer som samverkar med ett team med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen samt hälsocentralerna och socialförvaltningarna i Hultsfred och Vimmerby kommun.

Målsättningen är att utifrån individuella förutsättningar, ge stöd till personer i åldrarna
18-64 som är i behov av samordnade insatser mot arbete, studier eller annan varaktig försörjning. Eftersom varje person är unik ser stödet olika ut och är individuellt anpassat.

Vägen in i Plattformen

Ingången till Plattformen är att du och din myndighet/vårdkontakt först skriver en konsultation till Samverkansteamet. För att samverkan ska vara möjlig behöver du ge
ditt samtycke till att myndigheterna delar relevant information om dig. Konsultationen tas upp i teamet och leder till någon form av stöd - antingen ett förslag på hur du och din myndighet/vårdkontakt kan gå vidare, eller så blir du erbjuden en koordinator via Plattformen.

Så här arbetar koordinatorerna

Hos oss blir du sedd, lyssnad på och ges möjlighet att utvecklas. Vi vill hjälpa dig att hitta din vilja, ditt mod och motivation att ta makten över din situation. Du som deltar får träna din förmåga att göra medvetna val, ta ansvar för dina handlingar och våga utmana dig själv. I slutändan är det ju du som gör dina val och tar konsekvenserna av dem.

Vårt mål är att stärka din självbild så att du kan hantera olika situationer på ett bra sätt. Tillsammans skapar vi en plan med olika delmål som blir de första stegen på vägen mot att komma närmare dina mål.

Du har egna motiverande samtal och vi erbjuder gruppaktiviteter. Tillsammans kan vi skapa möjlighet till arbetsträning som en väg ut i arbetslivet. Kopplat till oss finns ett brett nätverk av olika myndighetskontakter som vi kan hjälpa dig att få del av om du behöver det.

Vid frågor, kontakta gärna koordinatorerna!