Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vad tycker du om Vimmerby kommuns nya kulturplan?

Teatermask, penslar, balettskor

Ny kulturplan för Vimmerby kommun 2024-2027 är nu ute på remiss.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny kulturplan för Vimmerby kommun. Kulturplanen ska gälla 2024-2027 och kommer antas av kommunfullmäktige.

Kulturplanen beskriver Vimmerby kommuns visioner, mål och prioriteringar på kulturområdet under perioden 2024–2027.

Nu finns det möjlighet för invånarna i Vimmerby kommun att lämna synpunkter på förslaget till ny kulturplan. Synpunkter ska inkomma till kultur- och fritidsutskottet senast 22 mars 2024.

E-post: kommun@vimmerby.se
Postadress: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

För frågor om kulturplanen, kontakta kultur- och fritidsutskottets ordförande Lars Johansson (V), e-post: lars.v.johansson@vimmerby.se