Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

De är kommunens ungdomsambassadörer

Travis Gustafsson och Martin Söderberg är kommunens nya ungdomsambassadörer. De fungerar som en länk mellan politikerna och kommunens unga.
– Det roligaste är känslan av att vi verkligen kan påverka, säger Martin Söderberg.

Sedan i höstas jobbar Travis Gustafsson och Martin Söderberg, som båda går första året på Vimmerby gymnasium, extra som ungdomsambassadörer i kommunen. De arbetar fyra timmar i veckan med olika projekt som syftar till att öka ungdomsinflytandet och dialogen mellan ungdomar och politiker. Hittills har de bland annat gjort enkätundersökningar bland elever på högstadiet. I enkäterna har de tagit reda på vad unga tycker om kommunens utomhusmiljö, delaktighet i skolan och gymnasiets utbud av profiler och program.

Inom kort kommer de även att göra enkätundersökningarna bland gymnasiet och därefter blir det sammanställning av resultatet i en rapport. Resultatet kommer de sedan att redovisa för politikerna i KSAU under våren.

- Vi har direktkontakt med politikerna och kan föra fram både våra egna och andras åsikter, säger Martin Söderberg.

Det är andra året som kommunen satsar på att anställa två ungdomsambassadörer för att stärka ungas inflytande i kommunens frågor. Förra årets ungdomsambassadörer fokuserade på ungas psykiska hälsa och på hur kommunen kunde göra för att få fler sökanden till Vimmerby gymnasium. Förutom de pågående uppdragen så kommer årets ungdomsambassadörer även att ta reda på ungas åsikter om klimatfrågan under våren.