Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Det som göms i snö kommer upp i tö

Snön smälter och vi ser fram emot en härlig vår. Tyvärr finns det en del oönskade vårtecken längs våra gång- och cykelvägar.

Nu när snön smälter bort och snödrivorna försvinner är vi många som ser fram emot en tidig vår och letar vårtecken. Tyvärr kommer också ett mindre trevligt vårtecken fram på lekplatser, gångvägar och cykelvägar - nämligen hundbajs. Snön smälter men det gör inte hundbajset.

Som hundägare har du ansvar för din hund. Hundbajset ska plockas upp i påse
och slängas i närmaste hundlatrin, eller tas med hem och sorteras som brännbart hushållsavfall. För allas trivsel ber vi dig tänka på det när du är ute och rastar hunden.

Det finns beskrivet i kommunens lokala ordningsföreskrifter §16

Inom offentlig plats ska fast förorening efter hundar plockas från gång respektive cykelbana, gata, torg och i anlagda parker inom detaljplanelagt område, grönområden där allmänheten vistas i större omfattning samt inom områden av friluftskaraktär. Orenlighet ska förslutas och läggas i därför avsedd behållare eller omhändertas på annat betryggande sätt.