Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Här får människor en ny chans

Hos kommunens beroendegrupp får människor med beroendeproblematik hjälp och stöd att förändra sitt liv.
–Det är häftigt att se när människor får delar av sitt liv tillbaka, säger Fitnete Thaqi, behandlare.

Att ta sig ur ett beroende kan vara svårt - men det finns hjälp att få. Inom kommunens enhet för vuxna finns beroendegruppen som erbjuder information, rådgivning och behandling till den som har ett missbruk eller riskbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Även anhöriga kan få stöd.

– När en person söker hjälp hos oss börjar vi med att kartlägga problemen och de behov som finns. Vi erbjuder sedan stöd anpassat efter varje persons behov, säger Maria Söderlund, enhetschef.

Beroendegruppen samverkar även med Familjeteamet, som är enheten för barn- och familjs öppenvård, genom en verksamhet som kallas UngVux. UngVux är ett stöd för familjer, ungdomar och unga vuxna där det finns en oro för någon form av beroendeproblematik.

 

Beroendeenheten

Stödet från beroendegruppen kan till exempel vara råd- och stödsamtal, manualbaserade behandlingssamtal eller motiverande samtal.

Bäst med hjälp på hemmaplan

Stödet från beroendegruppen kan till exempel vara råd- och stödsamtal, manualbaserade behandlingssamtal eller motiverande samtal. Som ett stöd i nykter- och drogfriheten kan man få lämna drogtester. Alla insatser bygger på frivillighet.

– De metoder vi använder är självklart evidensbaserade, säger Åsa Modig, socialsekreterare.

Ett alternativ för den som fastnat i ett missbruk kan också vara placering på behandlingshem. Men beroendegruppen försöker i första hand ge hjälp och stöd på hemmaplan.

– Det bästa är oftast att försöka få det att funka där man bor. Vi försöker identifiera det som är bra och stöttande kring personen och jobba för att förstärka det. Det kan handla om anhöriga, vänner, arbetsgivare, psykiatri eller andra enheter inom socialtjänsten. Vi har olika sätt att förstärka behandlingen i öppenvården, till exempel ett digitalt behandlingsverktyg där man har en app i sin telefon, berättar Åsa Modig.

 

Beroendegruppen försöker i första hand ge stöd och hjälp på hemmaplan, berättar Åsa Modig, socialsekreterare

Beroendegruppen försöker i första hand ge stöd och hjälp på hemmaplan, berättar Åsa Modig, socialsekreterare

I de fall placering måste ske på behandlingshem är det viktigt att det finns en långsiktig plan, så att det blir bra när klienten kommer tillbaka till sin hemmiljö.

En annan framgångsfaktor i behandlingsarbetet är att ge stöd till de anhöriga. Här använder beroendegruppen en metod som heter CRAFT. Metoden syftar till att ge den närstående verktyg för att lära sig att sluta med beteenden som riskerar att möjliggöra fortsatt missbruk. På så sätt kan den närstående hjälpa personen och samtidigt må bättre själv.

“Det bästa är att få se människor växa”

Att jobba med människor med beroendeproblematik kan vara tufft. Men Åsa Modig, Fitnete Thaqi och Malin Johansson är överens om att det också är fantastiskt givande.

– Det är härligt att få vara med och se en människa växa, att se förändring. Att se när relationer lagas och när den som varit i ett missbruk får jobb och eget boende. Men det kan också vara jättesvårt och sorgligt - alla klarar sig inte, säger Åsa Modig.

Fitnete Thaqi menar att det är otroligt viktigt att acceptera människor som de är - och att ge alla en andra chans.

–Det är häftigt att se när människor får delar av sitt liv tillbaka och uttrycker att de fått insikt i saker och ting.

Även Malin Johansson tycker att det bästa med jobbet är att få vara med när människor lyckas förändra sina liv.

– Efter en tid går många av våra klienter ganska rakryggade, och har inte samma skam- och skuldkänslor som de kanske hade när de kom hit från första början.

Beroendeenheten

Malin Johansson tycker att bland det bästa med jobbet är att få vara med när människor lyckas förändra sina liv.

Vill du komma i kontakt med beroendegruppen?

Ring genom kommunens växel, under kontorstid, på telefon: 010-356 90 00 eller på beroendegruppens Råd- och stödtelefon.

När du ringer Råd- och stödtelefonen kommer du direkt till en behandlare. Självklart får du vara anonym vid samtalet.

Råd- och stödtelefonen: 010-356 94 78 är öppen måndagar klockan 13.00 till 15.00 samt fredagar 08.00 till 10.00 (helgfria dagar).

  • Vill du ha kontakt med beroendegruppen i frågor som rör missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar?
  • Har du en familjemedlem, vän eller släkting som du är orolig för?
  • Vill du veta vilken hjälp beroendegruppen kan erbjuda?
  • Har du andra frågor eller funderingar kring missbruk och beroende av något slag?

Välkommen att ringa, inga frågor är för små!