Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen får bidrag för demensutbildning

Personalen på två enheter inom kommunens demensomsorg ska vidareutbildas för att kunna bidra till bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Satsningen är möjlig tack vare bidrag från Familjen Kamprads stiftelse.

Efter utbildningen kommer enheterna att bli Silviahemscertifierade. Det innebär att alla medarbetare inom enheten har en grundutbildning i demenskunskap, att chefen utbildats i teamarbete och att minst två medarbetare utbildats till reflektionsledare.

– Enheterna som får denna fina möjlighet är hemtjänstgruppen som arbetar med personer med demenssjukdom, samt vår dagverksamhet som riktar sig till denna målgrupp. säger Hanna Revelj Westrin, verksamhetschef för vård och omsorg i hemmet

Sammanlagt utbildas 25 medarbetare.

– De har olika yrkesroller – det är undersköterskor, vårdbiträde, enhetschef, biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, berättar Hanna Revelj Westrin.

Utbildningen, som startar vecka 17, genomförs av stiftelsen Silviahemmet.

Silviahemmet följer sedan upp certifieringsprocessen en gång per år. Certifieringens giltighetstid är tre år.

Familjen Kamprads stiftelse är en privat stiftelse som stödjer, stimulerar och belönar utbildning och vetenskaplig forskning. Inriktningen är att utbildningen och forskningen ska vara verklighetsnära. Stiftelsen ger bland annat medel för att forskare och samhällsaktörer genom olika projekt ska bidra till att äldres välbefinnande blir bättre.

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att under åren 2022-2024 ge bidrag till utbildningsinsatser för att stärka kompetensen inom demensvård på särskilda boenden/hemtjänst i Småland. Det ska ske genom utbildningsinsatser som genomförs av stiftelsen Silviahemmet och som leder till Silviahemscertifiering.