Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Årets nyårslöfte – ingen alkohol till tonåringar

Känner du en tonåring? Jul- och nyårshelgerna innebär mer alkohol i många familjer. Vi önskar därför att föräldrar och vuxna i hela Vimmerby kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol. Låt årets nyårslöfte bli att inte bjuda tonåringar på alkohol.

Lokala undersökningar visar att allt fler föräldrar inte tillåter att deras tonåringar dricker alkohol. Det är bra eftersom forskning visar att tonåringar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än tonåringar som inte blir bjudna. En del föräldrar och andra vuxna tänker att det går att avdramatisera alkohol genom att bjuda sitt barn på ett halvt glas till middagen eller en öl på släktträffen. Oavsett vad man tror och tycker så är forskningen inom området enig: vuxna som bjuder tonåringar på alkohol ger samtidigt en signal om att det är okej att dricka alkohol även fast man inte fyllt 18 år.

Att vara restriktiv som förälder kan göra stor skillnad. Att vara restriktiv kring alkohol, och även nikotin, innebär att ta ställning till att tonåringar inte ska dricka alkohol eller använda nikotin, att kommunicera detta till sin tonåring och att inte bjuda. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden.

Att prata om alkohol och nikotin är inte alltid det lättaste. Ett råd är att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar från tonårsparlören och fullkoll.nu som är lika aktuella under högstadietiden som under gymnasietiden. Tonåringar dricker mindre idag än någonsin men vi kan ändå se att fler dricker ju äldre de blir.

Det är inte bara tonåringars drickande som förändras över tid, det gör även föräldrars inställning till tonåringars drickande. När tonåringar börjar i gymnasiet är andelen av deras föräldrar som är tillåtande till att ungdomar dricker alkohol ökat med nära 40% sedan åttan. Därför vill vi påminna dig som förälder att inte tappa taget om din tonåring och fortsätta vara tydlig och restriktiv under hela gymnasietiden också.

En tillitsfull relation till din tonåring är av stor betydelse. Lyssna, var intresserad av din tonårings liv och visa att du bryr dig. Och kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt barns liv! Tillsammans kan vuxna skydda barn och unga från de konsekvenser som alkohol- och nikotinanvändning för med sig genom att stå enade kring frågan om en tydlig gränssättning när det gäller alkohol och nikotin.

Nedan hittar du länkar om du vill veta mer vad du som förälder och annan vuxen kan göra eller om du känner oro kring någon annans drickande.

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år där våra barn och unga får vara i fokus!