Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ny satsning på förebyggande arbete bland unga

Krister Ström, SSPF-koordinator, Sofia Bohl, folkhälsosamordnare och Anders Degerman, folkhälsosamordnare

Nu ska det förebyggande och trygghetsskapande arbetet riktat mot barn och ungdomar utvecklas i Vimmerby. Efter årsskiftet börjar kommunen arbeta enligt modellen SSPF.

SSPF är en etablerad samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet samarbetar. Syftet med modellen är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat riskbeteende, och snabbt kunna erbjuda olika insatser.

–Vi har goda förutsättningar genom att vi redan har ett bra samarbete mellan socialtjänst, skola och polis i kommunen. Det här blir en vidareutveckling av det, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare.

Modellen bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda inom skola, socialtjänst och polis får bryta sekretessen mellan myndigheterna och prata öppet om barnet.

–Hela modellen bygger på frivillighet, säger Sofia Bohl, folkhälsosamordnare.

För att få stöd genom SSPF behöver antingen en vårdnadshavare, barnet själv eller någon vuxen från samverkansparterna – exempelvis personal från skola, fritidsverksamhet eller polis – ta kontakt med kommunens SSPF-koordinator.

Koordinatorn sätter sedan ihop en arbetsgrupp med personer som träffas för att skapa en lägesbild av situationen och göra en plan kring barnet. Vilka insatser som sätts in anpassas efter barnets behov och situation.

–Vilka som ingår i arbetsgruppen kan variera, men det handlar om personer som är viktiga för barnet. Det kan exempelvis vara någon från områdespolisen, en ungdomsledare, skolkurator, lärare eller kanske BUP-kontakt, säger Sofia Bohl.

Fokus i insatserna är att förstärka det som är positivt och som fungerar bra kring individen. Målet är att barnet ska må bra, ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Startskottet för arbetet med SSPF i Vimmerby går vid årsskiftet. Det finns en tilltänkt styrgrupp och arbetsgrupp och Krister Ström, familjebehandlare på familjeteamet, kommer att ha rollen som koordinator.