Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Två nya e-tjänster inom socialtjänsten som rör barn

Vimmerby kommun har startat två nya e-tjänster. En orosanmälan när du misstänker att ett barn far illa och en annan där ungdomar och vårdnadshavare kan ansöka om stödinsatser från socialtjänsten.

E-tjänsten orosanmälan - misstanke om att barn far illa

Om du som privatperson märker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. När du anmäler behöver du inte veta säkert hur barnet har det. Det räcker med att du känner oro. Det är socialtjänstens uppgift att ta reda på mer.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, inte bara bör utan har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Du kan använda den nya e-tjänsten oavsett om du gör anmälan som privatperson eller i tjänsten.

E-tjänsten ansökan om stödinsatser för ungdomar och vårdnadshavare

Socialförvaltningen erbjuder råd och stöd till ungdomar och familjer. Du kan själv söka sådant stöd hos familjeteamet utan utredning och beslut. Ibland är inte sådant stöd tillräckligt utan du behöver göra en ansökan hos en socialsekreterare. Då kan du använda den nya e-tjänsten.