Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Stjärnmärkning till Borghaga A

Nu har ännu en enhet inom demensomsorgen i kommunen –Borghaga A – blivit stjärnmärkt.
– Det personcentrerade arbetssättet är a och o inom demensvård, säger Kitty Karlsson, stjärninstruktör.

Sedan en tid tillbaka jobbar Vimmerby kommun för att alla enheter inom demensvården i kommunen ska bli stjärnmärkta. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum, som ska ge medarbetarna kunskap och verktyg att arbeta mer personcentrerat. Utbildningen vänder sig till anställda inom bland annat vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

– Att jobba personcentrerat handlar om att se individen och inte sjukdomen. Att se och lyssna till personen, se till att han eller hon får en meningsfull vardag och får vara delaktig i sin vård, säger Kitty Karlsson.

Tillsammans med Kristina Skarhed arbetar Kitty för att utbilda de anställda inom kommunens demensvård i det personcentrerade arbetssättet. Nyligen fick medarbetarna på Borghaga A sin stjärnmärkning.

– När minst 80 procent av personalgruppen genomfört utbildningen och arbetar utifrån modellen blir arbetsplatsen stjärnmärkt, berättar Kristina Skarhed.

Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år. För att behålla märkningen är det därför viktigt att även nyanställda som kommer in utbildas. Ett krav för att behålla märkningen är också att gruppen ska jobba aktivt med olika typer av förbättringsarbete.

Elisabeth Hammar och Marielle Tirbäcken är två av de medarbetare på Borhaga A som genomfört utbildningen. De berättar att det varit givande och lärorikt.

– Utbildningen har varit spännande och bra. Det är bra att bli påmind om hur viktigt det personcentrerade arbetssättet är, säger Elisabeth Hammar.

 

Kitty Karlsson och Kristina Skarhed

Kitty Karlsson och Kristina Skarhed