Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ny satsning ska motverka ofrivillig ensamhet

Anne-Li Fredriksson, samordnare för projektet

Vimmerby kommun gör nu en satsning för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Satsningen består av uppsökande samtal och riktar sig till personer över 80 år som inte har äldreomsorg.

De negativa konsekvenserna av ensamhet drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. Därför har regeringen bestämt att det behövs nya åtgärder för att motverka ensamhet. Många kommuner, däribland Vimmerby, får nu statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att erbjuda uppsökande, hälsofrämjande samtal.

–Det finns många som inte har någon känsla av sammanhang i tillvaron. Det kanske är så att ingen frågar efter en, man blir kanske inte sedd eller lyssnad på. Genom uppsökande samtal kan vi fånga upp de som känner sig ensamma, säger Anne-Li Fredriksson, anhörigkonsulent och samordnare för projektet.

I samtalen kan ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd identifieras. De äldre kan också få hjälp att hitta vägar för att träffa andra och delta i olika aktiviteter.

–Ett första steg är att jag ringer för att fråga om jag kan komma på ett hembesök, eller om personen vill boka tid för ett telefonsamtal. Under samtalet kan vi prata om hur personen har det och om han eller hon vill ha hjälp att få kontakt med andra. Jag lyssnar och kan föreslå aktiviteter som kanske kan passa, säger Anne-Li Fredriksson.

I Vimmerby kommun finns drygt 670 personer över 80 år som inte har hemtjänst eller andra kommunala insatser. De allra äldsta kommer att erbjudas samtal först. Anne-Li berättar att ett brevutskick med information inom kort kommer att göras till de som är mellan 91 och 98 år.

–Samtalen är självklart frivilliga och helt kostnadsfria.