Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ökat brandskydd för alla som har trygghetslarm

Jenny Backstad och Malin Davidsson kommer, tillsammans med sin kollega Petra Hollenbach, sätta upp rökdetektorer hos brukarna under hösten.

Alla med trygghetslarm i Vimmerby kommun kommer under hösten att få rökdetektorer uppsatta i hemmet.
–Med rökdetektorer ökas tryggheten och brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm, säger Hanna Revelj Westrin, verksamhetschef för vård och omsorg i hemmet.

Nu satsar socialförvaltningen tillsammans med räddningstjänsten på ökad brandsäkerhet för alla som har ett trygghetslarm från kommunen. Larmen kommer under hösten att kompletteras med rökdetektorer som sätts upp i hemmen.

–Satsningen är ett viktigt steg i det individanpassade brandskyddsarbetet. Det ökar tryggheten för individen och anhöriga, och möjliggör att kunna bo kvar hemma, säger Peter Helge, räddnings- och säkerhetschef.

Detektorerna är kopplade till trygghetslarmen. Om rökdetektorn känner av rök går ett brandlarm till trygghetslarmets larmcentral, som då försöker kontakta den berörda personen för att ta reda på om det inträffat ett brandtillbud. Om så är fallet, eller om personen inte svarar, larmas räddningstjänsten. Även hemtjänsten larmas.

–Arbetet med att sätta upp rökdetektorerna startar under september och pågår under hösten. Vi kommer att ta kontakt med alla berörda för att kunna planera in dagar och tider som passar, säger Malin Davidsson, undersköterska i teknikgruppen.

Inom kort får alla berörda även ett brev hemskickat med mer information.