Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Stjärnmärkning ska ge mer personcentrerad demensomsorg

Nu blir fler enheter inom demensomsorgen i kommunen stjärnmärkta. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum, som ska ge medarbetarna kunskap och verktyg att arbeta mer personcentrerat.

Utbildningen vänder sig till anställda inom bland annat vård- och omsorgsboende och hemtjänst. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört utbildningen och arbetar utifrån modellen blir arbetsplatsen stjärnmärkt.

– Det handlar om att arbeta mer personcentrerat med våra brukare. Det gäller att lära känna varje brukare och bygga en bra relation för att kunna läsa av personens behov och ge rätt bemötande, säger Merima Husic, enhetschef inom hemtjänsten.

Hon berättar också att utbildningen lägger stor vikt vid delaktighet. Målet är att medarbetarna ska se varje individ och låta var och en vara med och bestämma över sin vardag i så hög utsträckning som möjligt.

Den hemtjänstgrupp Merima Husic är chef för jobbar med personer med demenssjukdom. De påbörjade utbildningen efter nyår och har nu genomfört alla fyra utbildningstillfällen. Kristina Gustafsson, som jobbat i gruppen sedan 2014, säger att utbildningen varit värdefull.

– Det har varit bra att få reflektera, dela erfarenheter och bolla med varandra i gruppen. Vi har fått många bra tips och råd och det har gett mycket att göra det här gemensamt, säger hon.

Merima Husic är inne på samma spår.

– Det har varit många givande diskussioner. För mig har det också varit fantastiskt att se vilken kompetens och kunskap medarbetarna i gruppen har.