Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nu påbörjas årets äldreundersökning

Under våren pågår årets äldreundersökning från Socialstyrelsen. En enkät skickas till de över 65 år som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende.

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur äldreomsorgen fungerar, såväl nationellt som lokalt i vår kommun. Deltagandet avser de över 65 år som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Svaren lämnas anonymt.

– Personal inom äldreomsorgen använder resultatet från undersökningen för att förbättra verksamheten. Det är frivilligt att delta men varje åsikt är såklart viktig oavsett du är nöjd eller inte, säger Anna Kindström, kvalitetssamordnare på socialförvaltningen.

Enkäten skickas per post och finns tillgänglig att besvara till och med 26 maj. Resultatet sammanställs sedan på uppdrag av Socialstyrelsen.