Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen får sitt högsta NKI någonsin i Öppna Jämförelser Företagsklimat

Vimmerby kommun gör framsteg i rankingen Öppna Jämförelser Företagsklimat och får sitt högsta NKI (nöjd-kund-index) någonsin. En anledning är att Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får sitt högsta NKI hittills och flera framträdande placeringar i rankingen.

Varje år sammanställer Sveriges kommuner och regioner (SKR) företagens svar från servicemätningen Insikt och presenterar resultatet i Öppna Jämförelser Företagsklimat. Nu har vi fått resultatet.

Företagen ger Vimmerby kommun ett mycket högt NKI på 81 för sin service i samband med myndighetsutövning. Det är vårt högsta NKI någonsin och dessutom klart över genomsnittet som ligger på 75.

I rankingen placerar sig Vimmerby kommun på plats 27 av de 198 kommuner som deltar och har fått ett NKI. Det innebär att vi klättrar flera placeringar jämfört med förra året då vi hamnade på plats 57.

— Det är ett fint kvitto att se resultatet av det målmedvetna arbetet som sker på respektive enhet. Vi vill även tacka alla som har tagit sig tid att svara på enkäten. Utan återkoppling kan vi inte bli bättre, säger Egon Karlsson, utvecklingschef.

Även Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning får sitt högsta NKI hittills och förbättrar därmed sitt NKI för sjätte året i rad. Förvaltningen får ett NKI på 80 vilket motsvarar ett mycket högt betyg.

— Det känns givetvis väldigt bra, speciellt i år eftersom vår gemensamma nämnd och förvaltning fyllde tio år den 1 april. Det visar på ett framgångsrikt samarbete mellan våra två kommuner. Det roliga är att vi får en bekräftelse från våra företag på att det arbete och de analyser vi gör för att förbättra oss är rätt, säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef.

Brandskydd får ett mycket högt betyg

I Insikt får ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö– och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd bedöma kommunens service.

Brandskydd får ett mycket högt NKI på 90. Det är snäppet bättre än förra året och över genomsnittet som ligger på 82. Det ger Vimmerby kommun en tredjeplats i rankingen.

— Väldigt glädjande att området brandskydd även fortsatt ligger kvar på en mycket hög nivå. När det gäller områden för markupplåtelse och serveringstillstånd har vi tyvärr ett för litet urval för att det ska kunna visas upp i specifika tal däremot finns det resultat som kommit in när det gäller dessa områden med i det samlade omdömet för kommunen, säger Carolina Leijonram, kommundirektör, och fortsätter:

— Jag känner mig glad och tacksam över den samverkan som sker inom kommunkoncernen. Vi kommer analysera resultaten och fortsätta utvecklingsarbetet i nära dialog med olika berörda aktörer i syfte att öka nöjdheten och för att underlätta för kommunens medborgare och företag.

Stora framsteg inom bygglov och topplacering för livsmedelskontroll

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning ansvarar för bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Gemensamt för dessa tre områden är att de förbättrar sina NKI-värden jämfört med förra året.

— Tittar vi på NKI-värdena i Sverige så ligger våra värden över genomsnittet i undersökningen för respektive område, säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef.

Störst framsteg ser vi inom bygglov som får sitt högsta NKI hittills. Bygglov får ett högt NKI på 76 vilket ger förvaltningen en tredjeplats i rankingen för gemensamma förvaltningar och förbund.

Även livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn får framträdande placeringar i respektive ranking. Livsmedelskontroll får ett mycket högt NKI på 84 vilket ger oss en förstaplats för fjärde året i rad. Miljö- och hälsoskyddstilsyn får ett NKI på 79 vilket motsvarar ett högt betyg. Det placerar förvaltningen på en tredjeplats i rankingen.

— Det är glädjande att vi håller en så hög och stabil nivå. En stor eloge till våra medarbetare som gör ett jättebra arbete och det syns verkligen i resultaten, avslutar Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.