Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Forskningsprojekt ska bidra till ökad språkinlärning

En pin med orden “Jag tränar svenska. Prata gärna med mig” ska ge personer som har en arbetsmarknadsinsats i Vimmerby fler möjligheter att träna svenska. Det är en av flera insatser som ett forskningsprojekt kring språkinlärning på arbetsplatser mynnat ut i.

Just nu pågår ett forskningsprojekt i samarbete mellan Vimmerby Lärcenter, Vimmerby mötesplatser, AMI och Linköpings universitet. I projektet observeras hur arbetsplatser kan erbjuda kommuninvånare i olika arbetsmarknadsinsatser så god språklig utveckling som möjligt. Tanken är att projektet ska leda till insatser som hjälper den som håller på att utveckla sin svenska.

Som ett resultat av de observationer som gjorts har pin med en vänlig uppmaning om dialog tagits fram. Den används just nu av personer på bland annat Erikshjälpen Second Hand i Vimmerby och mötesplats Bullerbyn.

–Tanken är att den ska främja både interaktion och språkinlärning. Vi hoppas att den ska bli en icebreaker som leder till fler samtal. Men också att den ska skapa förståelse för de arbetsmarknadsinsatser vi har och hjälpa kunderna att få realistiska förväntningar på personen som bär den, säger Simon Lundborg, enhetschef Vimmerby mötesplatser.

Ytterligare exempel på insatser som föreslås utifrån forskningsobservationerna är att bygga arbetslag som består av medarbetare med olika modersmål och organisera arbetsuppgifter där samarbete och språklig användning är nödvändig. Ytterligare ett exempel är att arbeta med en kommunikationspolicy på arbetsplatsen.

Forskningsprojektet är ett så kallat ULF-projekt. ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning och är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.