Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

På gång på Krönsmon

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera skyltar och gränsutsättning på Krönsmon. I hopp om att väcka intresse för tomterna planeras även eventet Krönsmondagen i september.

– På de nya skyltarna är fastighetsbeteckningar, tomtfakta och kontaktuppgifter i fokus. Vi har också sett till att de går i linje med kommunens nya grafiska profil,  säger Sandra Lövsjö, mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret. 

En ny gränsutsättning har genomförts, där rosa gränspinnar satts ut så att det ska vara lättare att se var fastighetsgränserna går. Flera av fastigheterna kommer så småningom även att röjas från träd och sly.

– Vi har en del dialoger igång med flera intressenter, men läget i världen just nu gör ju att det är lite svårt att komma vidare. Jag känner att en del kollegor i länet upplever samma sak, säger Patric Engqvist, näringslivsstrateg på utvecklingsavdelningen.

I hopp om att väcka intresse och bidra till möjligheten att blicka framåt planeras eventet Krönsmondagen fredag den 1 september.

– Syftet med Krönsmondagen är att företagare, näringsliv och andra som finner intresse i Krönsmons utbud ska kunna komma och träffa oss med flera på plats. Som en informationsdag med möjlighet till nätverkande, om man exempelvis går i tankar på expansion eller nyetablering och är nyfiken på vilka möjligheter Krönsmon har att erbjuda. Mer information annonseras inom kort, säger Patric Engqvist.

– Vi hoppas att Krönsmondagen ska fungera som en frisk fläkt, en möjlighet att våga ställa in siktet på framtiden. Det rådande omvärldsläget påverkar oss alla, men vi får inte glömma att det inte kommer vara för evigt. Så smått måste vi börja lyfta blicken och planera framåt, säger Sandra Lövsjö.

Enligt politiskt beslut är markpriset på Krönsmon subventionerat till 130 kr/kvm fram till utgången av 2023-06-30. Från och med 2023-07-01 återgår subventioneringen till ordinarie prisnivåer på 175 respektive 275 kr/kvm beroende på geografisk placering samt vilka byggnationsmöjligheter detaljplanen medger. Det finns även möjlighet att reservera en fastighet mot en reservationsavgift. Reservationen upprättas i en avsiktsförklaring mellan kommunen och intressenten, som sedan är giltig i 9 månader.

Om reservationen resulterar i en försäljning så dras reservationsavgiften av på köpeskillingen i köpeavtalet.

Krönsmon infoskylt