Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

ESF-projekt ska arbeta för att förebygga och motarbeta utanförskap

Kalmar län beviljades 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet). Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är igång och pågår fram till januari 2026.

I Vimmerby omfattar projektet målgruppen ungdomar (UVAS - unga som varken arbetar eller studerar) och personer med låg språkutveckling i åldrarna 16-64 år. Deltagare får stöd enskilt och/eller i grupp och ett av målen i projektet lokalt och regionalt är att påbörja och implementera arbetet med progression mätning. Här utgår vi från forskning man bedriver i Danmark - Beskæftigelses Indikator Projektet - BIP.