Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen utvald till remissinstans för elstöd

Nyligen gav Regeringskansliet fem kommuner uppdraget att lämna synpunkter på hur nya elstödet till företag är utformat. En av de utvalda kommunerna är Vimmerby.
– Trots att det var kort om tid kändes det självklart att skicka in ett svar, säger Egon Karlsson, utvecklingschef.

Vimmerby kommun blev nyligen utvald till remissinstans för det elstöd som riktas till företagen. Trots kort varsel valde kommunen att lämna ett remissvar.

– Vi mejlade ut remissen till representanter från näringslivet och kallade sedan till ett digitalt möte. De företag vi bjöd in till dialog var de som deltog i det stora mötet kring energiförsörjning i Södra Vi förra året. Vi lade till några stora lokala aktörer samt kommunens egna bolag VEMAB och Vimarhem, säger Egon Karlsson.

Han berättar att mötet var givande.
– Vi hade en bra dialog. Det kom fram många kloka tankar, idéer och synpunkter som vi nu sammanställt i ett remissvar och skickat till klimat- och näringslivsdepartementet.

Egon tycker att det känns hedrande att just Vimmerby kommun valts ut som remissinstans – och är glad att företagare i trakten fått möjlighet att lämna sina synpunkter på elstödet. Kommunen vill gärna skapa möjligheter för företagen att samverka och komma till tals i olika frågor även framöver.

– För oss känns det viktigt att skapa forum där företagare kan utbyta tankar och idéer med varandra. Det här är ett bra exempel på detta. Vi hoppas att företagen ska se oss som ett stöd för samverkan.


Exempel på synpunkter som lämnats i remissvaret:

  • Stödet i sig är inte utformat på ett bra sätt. Ett mer förutsägbart system efterfrågas, annars finns det risk att företag tappar kunder och arbetstillfällen till länder med mycket högre CO2-utsläpp.

  • Ett pristak på el efterfrågas, något som vissa andra länder har.

  • Det finns oklarheter kring vad som gäller för företag som är del av en koncern.