Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerbys företagsklimat förbättras - “Små, stabila kliv åt rätt håll”

Bild av Vimmerby tagen från Vattentornsgatan

Det råder en försiktigt positiv trend i Vimmerbys företagsklimat. Sedan förra året har kommunen klättrat 20 placeringar på Svenskt Näringslivs företagsranking.

Utvecklingschef Tommy Dahlgren känner att man är på rätt väg.
– Det är de små, stabila kliven åt rätt håll som är viktiga. Jag är övertygad om att vi kan skapa skillnad med de förutsättningar vi har, säger han.

Det är en nätt klättring från plats 220 förra året till årets 200, men trenden är alltjämt positiv. Tommy Dahlgren är försiktigt positiv och ser dialog som ett givet fokusområde framåt.
– Vi har gjort mycket rätt, men vi kan göra ännu mer. Det handlar om att skapa trygghet i att arbetet vi gör går i linje med de förutsättningar vi har och att vi fortsätter satsa, men gör det hållbart, säger han.

“Mångfalden och tillgängligheten kan tas tillvara bättre ”
Vimmerby kommun ligger inte i Sveriges geografiska mitt eller precis intill E4:an. Men kommunen har andra styrkor att ta tillvara på, menar Tommy Dahlgren.
– Vi har till exempel en otrolig mångfald i vårt näringsliv. Vi har också sådant som vi framåt borde börja se på som styrkor, säger han och förklarar:
– Tillgängligheten som bara den lilla kommunen kan leverera är en sådan sak. Vi har förutsättningarna att kunna ha en tydlighet och en tillgänglighet, en dialog med närhet till besked.

Analys av nuläget
Chefer och andra representanter från kommunen med koppling till funktioner som är viktiga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv har fått ta del av Svenskt Näringslivs ranking och kommenterar årets siffror:
– Det finns ett brett intresse från både politiker och tjänstemän. Att främja en god dialog med vårt näringsliv är något som gynnar oss alla, säger kommundirektör Carolina Leijonram.

Företagen och kommunen har olika verkligheter, olika regler att förhålla sig till och många gånger helt olika tidsramar att röra sig inom. Faktorer som gör dialog och förståelse extra viktiga åt båda håll, menar Tommy Dahlgren.
Handläggningstider och besked är en kärnfråga för företagen, något som framgår av undersökningen och som kommunen är väl medvetna om.

“Lika och på samma villkor”
Alla satsningar som kommunen och företagen kan göra tillsammans behöver inte vara dyra eller tidskrävande, framhåller Roger Lindell, gatuchef på Vimmerby kommun.
– Ett bra företagsklimat har sin grund i hur vi kommunicerar med varandra, och att företagen och kommun kan ha en öppen dialog. Det är oftast inte de kostsamma och tidskrävande satsningarna som leder framåt, utan mycket de mjuka. Att vi bemöter och behandlar alla företag i kommunen lika och på samma villkor är viktigt

Fakta/Svenskt Näringslivs företagsranking
“Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter en företagare i vardagen”. Så definierar organisationen Svenskt Näringsliv innebörden av ordet företagsklimat. Undersökningen har gjorts i 20 år med syfte att titta på hur företagen i Sverige upplever relationen med kommunen. I den senaste undersökningen svarade 101 företag för Vimmerbys del. Ungefär 80 procent av företagen uppgav att de under året haft kontakt med kommunen genom både tjänstemän och politiker i frågor som rör allt från tillstånd, kontroll och tillsyn till rådgivning.