Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bästa resultatet hittills i servicemätningen Insikt

Tummen upp

I SKR:s Öppna Jämförelser Företagsklimat får Vimmerby kommun ett högt NKI (nöjd-kund-index) på 78. Vi uppnår därmed vårt bästa resultat hittills. Inom myndighetsområdet brandskydd får vi högst NKI i hela Sverige och en fin förstaplats i rankningen för andra året i rad. Hultsfred–Vimmerby miljö– och byggnadsförvaltning förbättrar sitt resultat för fjärde året i rad med ett högt NKI på 78.

Med ett NKI på 78 hamnar Vimmerby kommun på plats 54 av de 198 kommuner som fått ett NKI i undersökningen. Därmed har vi tagit ett stort kliv uppåt från förra årets rankingplacering 94. Kommunens NKI är bättre än genomsnittet, 74, i Sverige och en förbättring jämfört med förra året då vi fick ett NKI på 74.

Inom myndighetsområdet brandskydd får kommunen även i år ett mycket högt NKI på 92. Det är dessutom det högsta NKI-värdet i hela Sverige vilket ger kommunen en förstaplats i rankningen för området för andra året i rad.

– Det är glädjande och helt otroligt att vi lyckats behålla den högsta placeringen två år i rad. Det visar hur viktigt det är att vi som myndighet jobbar tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare, naturligtvis efter det regelverk som gäller. Våra medarbetare håller en hög kompetens och har förmågan att möta människor på rätt sätt. Vi kommer fira "segern" med tårta fortsätta arbeta hårt för att behålla en hög nivå på servicen till våra medborgare, säger Peter Helge, räddnings– och säkerhetschef i Vimmerby kommun.

I Öppna Jämförelser Företagsklimat sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner företagens resultat från servicemätningen Insikt. I Insikt får ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö– och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd bedöma kommunens service.

Inom serveringstillstånd och markupplåtelse har det kommit in för få svar för att kommunen ska få ett NKI-värde för respektive område.

Mycket högt betyg för livsmedelskontroll och miljö– och hälsoskyddstillsyn

Hultsfred–Vimmerby miljö– och byggnadsförvaltning får bra betyg från företagen. Förvaltningen får ett totalt NKI på 78 vilket motsvarar ett högt betyg och vi förbättrar därmed vårt totala NKI för fjärde året i rad.

– Det är kul att se att vårt totala NKI ökar och är högre än genomsnittet i Sverige. Högst betyg i Insikt får vi för vårt bemötande. Företagen ger oss höga betyg för bemötandet inom alla våra tre myndighetsområden, säger Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.

Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö– och hälsoskydd. För livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd förbättrar vi vårt NKI till 85 respektive 80, vilket är de högsta betygen hittills. Det motsvarar mycket höga betyg och ger förvaltningen förstaplaceringar i rankningen för båda områdena bland de gemensamma förvaltningar och förbund som deltagit i undersökningen. Inom bygglov får vi ett NKI på 62, vilket är ett godkänt betyg, men något lägre än 2020 års resultat på 68.

– Vi kan se att den fråga som drar ner betyget handlar om företagens förväntningar på handläggningstiden för bygglov. Vi har stärkt bemanningen och satsar mer på personliga möten med företagare, så att man får en bra start på sitt bygglovsärende. Det ska bli lättare att göra rätt från början! säger miljö– och byggnadschef Elisabeth Karlsson och avdelningschef Klas Svensson.

– Våra medarbetare presterar mycket bra och det är roligt att det märks i resultaten, avslutar Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.


Diagram över Vimmerby kommuns NKI 2016-2021