Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Kommunen i möte med elnätsbolaget E.ON

Under onsdagen träffade Vimmerbys politiker och ledande tjänstepersoner representanter från elnätsbolaget E.ON. På mötet diskuterades bland annat åtgärder för den senaste tidens elnätsavbrott samt kommande projekt såsom solcellspark, vindkraft och batterilagring i Vimmerby kommun.

Carolina Leijonram, kommundirektör:
- Vi är väldigt glada för mötet i dag med E.ON. En säkrad strömförsörjning är helt avgörande för att kommunens företag ska kunna fortsätta utvecklas. Vi passade också på att diskutera de strömavbrott som vi upplevt i olika delar av kommunen i närtid och fick redogörelser för orsak och åtgärder.

Björn Persson, regional kommunikationschef E.ON:
- Vi är såklart mycket tacksamma över det goda samarbetet och dialogen med Vimmerby kommun. Tillsammans tar vi stora steg framåt. Såväl gällande åtgärder som framtida satsningar. Ett exempel är det pågående arbetet med den nya 130 kilovolt regionledningen som inom kort kommer att anslutas till E.ON:s nya transformatorstation i Södra Vi. Hela ledningen, Vimmerby-Kisa, beräknas sedan vara i full drift i mitten av 2024.

Med på mötet fanns även samhällsbyggnadschef Klas Svensson, gatuchef Roger Lindell, mark- och exploateringsingenjör Emma Rignell samt VEMAB:s VD Olle Fogelin.

Olle Fogelin, VD VEMAB:
- Energibranschen är under omställning. Samhällets behov av el ökar kontinuerligt och olika tekniska utvecklingssteg går i allt snabbare takt. Vi har en bredare produktionsmix av elenergi, som i högre utsträckning är väderberoende än tidigare. Detta ställer allt högre krav på elnätet. För att klara av dessa utmaningar är gott samarbete viktigt. VEMAB som driver lokalt elnät i delar av Vimmerby kommun har ett mycket gott samarbete med E.ON, som är vår regionnätsägare, vilket dagens möte tydligt visar.

Närvarade gjorde också politiker från majoriteten Helen Nilsson (S), Daniel Nestor (S), Jacob Käll (C) samt VEMAB:s styrelseordförande Peter Fjällgård (V).

Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande:
- En mycket viktig fråga för oss är att vi ska vara snabba på att till exempel fånga upp intressenter för solcellsanläggningar och batterilösningar på ett professionellt sätt inom kommunkoncernen. Vi är alla aktörer i det samhällspusslet. Mötet i dag bidrog till en ökad klarhet i hur vi ytterligare kan förbättra våra samarbetsformer.