Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby en av de tryggaste kommunerna i södra Sverige

Den årliga trygghetsmätningen visar att Vimmerby är en av de tryggaste kommunerna i södra Sverige.
– Vi jobbar långsiktigt på många olika plan med trygghetsskapande arbete. Det ger resultat, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare.

Varje år gör polisen och kommuner över hela Sverige en gemensam enkätundersökning för att mäta om medborgarna utsatts för brott, hur trygga de känner sig och om de upplever några problem där de bor.

Nu har resultatet från årets trygghetsundersökning kommit. Av 58 kommuner i polisregion Syd är Vimmerby den åttonde tryggaste kommunen.

Sammanlagt ligger kommunens trygghetsindex på 1,16 på en skala 1- 6 där 1 är tryggast.

– Det är glädjande att vi har ett så bra trygghetsindex. Jag tror att siffrorna är ett resultat av att vi jobbat på olika plan med trygghetsskapande arbete under många år. Vi tar tag i problem på ett tidigt stadium och har ett tätt samarbete med polisen, säger Anders Degerman.

Trygghetsundersökningen har skickats ut till 600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 16-84. Av de svarande uppger endast 16 procent att de utsatts för något brott senaste året, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna startade i början av 2000-talet.

– Det är en riktigt bra siffra, inte minst eftersom de brott som inte lett till polisanmälningar också räknas in, säger Anders Degerman.

Undersökningen visar också att majoriteten av kommuninvånarna känner sig trygga i de flesta sammanhang, även utomhus sent på kvällen.

Trygghetsundersökningen används för att följa den upplevda tryggheten i kommunen och ligger, tillsammans med bland annat brottsstatistiken, till grund för det brotts- och trygghetsskapande arbete polisen och kommunen gör tillsammans.

– Vi vill behålla de här siffrorna och göra det ännu bättre framöver, säger Håkan Karlsson, kommunpolis.

Helen Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, gläds över resultatet.

–Vårt mål är att fortsätta jobba för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö för våra kommuninvånare, säger hon.