Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Länsstyrelsen söker ett nytt begravningsombud till Vimmerby kommun

Begravningslund

Nu söker Länsstyrelsen ett nytt begravningsombud till Vimmerby kommun. Förordnandet gäller till och med 31 december 2026.

Länsstyrelsen ska förordna begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

I lämplighetsprövningen ingår en jävsbedömning. Den som förordnas får inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis ha ett förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkan, vara anställd inom Svenska Kyrkan, vara gift eller samboende med en företrädare för Svenska kyrkan, vara yrkesrevisor eller vald revisor inom Svenska kyrkan. Däremot är medlemskap i Svenska kyrkan inget hinder. En person som arbetar på en begravningsbyrå anses inte heller vara lämplig att förordnas till begravningsombud.

Förslag på begravningsombud
Kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Vimmerby kommun får nu tillfälle att senast den 25 september 2023 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen i Östergötland. Av förslaget ska det framgå att det är Vimmerby kommun som intresseanmälan avser. Ange ärendenummer 204-13344-23 i ert svar.

Förslaget kan skickas in på följande sätt:
Skicka e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se
Skriv diarienummer och komplettering eller yttrande i ämnes raden.

Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se Länsstyrelsens webbplats.