Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Eldningsförbud i hela Kalmar län

eld

Från och med fredag 26 maj kl. 12.00 råder eldningsförbud i Vimmerby kommun och övriga kommuner i Kalmar län. Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Vimmerby kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Vimmerby kommun gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller från 2023-05-26 kl. 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vimmerby kommun.


Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.