Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vemab investerar i batterilager

Under hösten 2022 samt våren 2023 har Vemab genomfört en fördjupad teknisk förstudie med avseende på möjligheterna för att investera i ett batterilager, kallat BESS (Battery Energy Storage System)

Förstudien visar att ett lämpligt alternativ är att bygga ett batterilager av storleken 10 MW / 10 MWh i anslutning till Vemabs befintliga anläggning, Södra Näs.

Styrelsen i Vemab beslutade 230329 att investeringen skall genomföras under förutsättning att detta stöds och beviljas av Vimmerby Kommun Förvaltning AB, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige.

Den 2 maj godkände kommunfullmäktige, som sista instans investeringen.

Olle Fogelin, VD Vimmerby Energi & Miljö AB:
- Det är mycket glädjande att vi får möjlighet att genomföra denna investering! Batterilagret kommer att kunna användas i flera olika sammanhang. Dels ett bra stöd i det lokala elnätet men även som en aktör på den svenska frekvensregleringsmarknaden. Vi ser även att användningsområdena utvecklas
hela tiden så det känns väldigt värdefullt att vi nu går vidare med genomförandefasen.

Peter Fjällgård, styrelseordförande för Vemab:
- Vemab har analyserat detta under en tid tillbaka. Vi har flera branschkollegor som har testat tekniken, med goda resultat. Detta är sammantaget en god möjlighet för Vemab!

Tekniken med ett batterilager ger flera olika fördelar, några av dem är:

  • Öka elnätskapaciteten under perioder med toppbelastning.
  • Bidra med en stabiliserande roll i elnätet, sk stödtjänster till Svenska Kraftnät.
  • Stödja elnätet i samband med en framtida ökning av andelen förnybar energi.