Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Politiskt beslut
om ny högstadieskola

Den politiska majoriteten i Vimmerby kommun har beslutat att lägga ner planerna på en ny kommunal högstadieskola. Nu startar utredning av vägen framåt.

Vi prioriterar lärare och andra vuxna i skolan framför nya lokaler

  • Vi vill göra allt vi kan för att säkra tillräckliga resurser i form av vuxna i skolan. Barn blir trygga av goda relationer, mer än av nya lokaler.
  • Ökade driftskostnader för nya lokaler riskerar att gå ut över lärartätheten och andra resurser i skolan. Även en ombyggnad kostar, men vi ska göra vad vi kan för att hålla nere de fasta driftkostnaderna.

Vi tar långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi, och behöver vara restriktiva, även med investeringar

  • Läget i ekonomin har dramatiskt förändrats sedan vi påbörjade arbetet inför en eventuell ny skola.
  • Vi möter som alla andra kommuner en unikt utmanade ekonomi kommande år och det är därför inte rätt tid att satsa stort. Vi har redan idag bekymmer att få en god ekonomisk hushållning.
  • Inflation och ökade räntor gör det omöjligt att förutspå slutnotan och driftkostnader för en nybyggd skola. I osäkra tider måste vi vara försiktiga.

Vi inleder nu utredning och projektering av vilka ombyggnationer som behöver göras på våra högstadier

  • Vi ska ha en långsiktig plan för permanenta och ändamålsenliga lokaler gällande våra högstadier.
  • Vi kommer behöva göra olika typer av åtgärder och investeringar. Vi kommer ge uppdrag, att ta fram underlag om vad som behöver göras, och avsätta medel till en sådan utredning. Vi har hittills saknat den heltäckande analysen.
  • Vi kommer att få göra prioriteringar löpande utifrån det underlag vi tar fram. Investeringstakten måste bli långsammare än vid nybyggnation, men vi ska beta av behoven i tur och ordning efter hur akuta de är.