Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elda trädgårdsavfall? Detta gäller i vår kommun

I Vimmerby kommun kan du få elda trädgårdsavfall under vissa förutsättningar trots de nya bestämmelserna som innebär förbud mot eldning av trädgårdsavfall. Men du måste uppfylla de krav som finns i våra föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Sedan den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall som innebär att du inte längre får elda löv, grenar och annat trädgårdsavfall. Men varje kommun har möjlighet att besluta om undantag från bestämmelserna.

I Vimmerby kommun får du elda trädgårdsavfall om du uppfyller de krav som finns i våra föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Anledningen är att vår kommun redan har föreskrifter som tillåter att du eldar trädgårdsavfall under vissa förutsättningar.

– Vår bedömning är att de nya bestämmelserna inte påverkar våra föreskrifter och att de fortsätter att gälla, säger Emelie Ahlstrand, avdelningschef för miljöavdelningen.

Det här innebär också att du får ha en majbrasa eller valborgsmässoeld om du uppfyller de krav som finns i föreskrifterna. Men tänk på att det kan finnas andra bestämmelser som du också måste följa om du ska arrangera en majbrasa, till exempel ordningslagen.

Vad säger föreskrifterna?

Om du inte kan kompostera trädgårdsavfallet så kan du få elda upp det om du bor i ett område utanför detaljplan eller utanför de områden som är markerade i de kartbilagor som finns i föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Du får alltså inte elda trädgårdsavfall om du bor i ett område som omfattas av detaljplan eller ett område som är markerat i kartbilagorna.

För att få elda trädgårdsavfall måste du också uppfylla dessa krav:

  • Du får bara elda torrt trädgårdsavfall under dygnets ljusa timmar.
  • Eldningen måste ske utan risk för besvär för människors hälsa och miljön.
  • Du får inte elda under perioden 1 maj till 30 september.