Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tyck till om Vimmerbys nya vattentjänstplan

Mellan 15 april och 10 maj är förslaget till Vimmerby kommuns nya vattentjänstplan ute på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En utbyggnadsplan av det kommunala VA-nätet är också en del av vattentjänstplanen.

–I det förslag som nu går ut på samråd finns fyra områden identifierade för framtida utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Områdena ligger vid sjöarna Nossen, Borstingen och Krön samt ungefär halva Tuna tätort, berättar Frida Karlsson, planarkitekt.

Syftet med samrådet är både att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

–Efter samrådstiden revideras planen och en samrådsredogörelse tas fram. Sedan följer en granskning av materialet innan vattentjänstplanen antas av kommunfullmäktige, säger Frida Karlsson.

Förslaget, tillsammans med bilagor och mer information om hur du lämnar synpunkter, hittar du här.

Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 10 maj 2024.