Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Översiktsplanen ute på granskning

Nu kan du ta del av förslaget till ny översiktsplan som är ute på granskning till och med 14 februari 2024. Under granskningstiden har du möjlighet att se hur synpunkterna från samrådet har tagits tillvara och tycka till om planen en sista gång.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument och innehåller viktiga ställningstaganden för hur kommunens mark och vatten bör användas, utvecklas och bevaras.

Den tar sikte mot år 2050 och kommer att sätta agendan för hur Vimmerby kommun ska utvecklas framåt.

Vill du lämna synpunkter?

Mellan 11 december 2023 och 14 februari kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Genom att skriva ner dina synpunkter och skicka in via e-post eller vanlig post till kommunen kan du vara med och påverka framtiden för alla som lever eller verkar i Vimmerby kommun.

Mer information om översiktsplanen och hur du lämnar synpunkter