Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nu påbörjas utdelning av varningsmottagare

Drygt 17 000 varningsmottagare kommer under hösten att delas ut till boende, företag och verksamheter i inre och yttre beredskapszonen runt Oskarshamns kärnkraftverk. Ett fåtal hushåll i Vimmerby kommun berörs.

Varningsmottagaren är en radio som är framtagen för att varna om det finns risk för en olycka eller om det har inträffat en olycka i kärnkraftverket som finns i närheten.

Alla hushåll, fritidshus och verksamheter i beredskapszonerna runt kärnkraftverket i Oskarshamn ska ha en egen varningsmottagare. Det ingår i de skyddsåtgärder som regeringen har beslutat ska finnas kring de svenska kärnkraftverken.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som delar ut varningsmottagarna i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län.

Utdelningen av varningsmottagarna kommer att påbörjas under vecka 41 och beräknas pågå till december.

De flesta varningsmottagarna går till adresser i Oskarshamns kommun, men delar av Vimmerby kommun berörs. Beredskapszonerna når ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.