Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från och med 3 juli 2023 kan du som äger småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.

Syftet med bidraget är att minska risken att hushåll påverkas negativt av höga energipriser och att växla upp arbetet med energieffektivisering.

Småhusägare kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder för värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme.

Bidrag kan också sökas för klimatskärmsåtgärder, till exempel att byta fönster eller tilläggsisolera, men bara om du först fått bidrag till åtgärder för värmesystemet i samma hus.

Så mycket bidrag kan du få

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor.

Mer information om bidraget finns hos Boverket.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare

Du kan få opartisk och kostnadsfri rådgivning genom att kontakta din energi- och klimatrådgivare på telefon 0499-17160 eller via mejl energiradgivning@monsteras.se

Läs mer om kommunens energi- och klimatrådgivning här