Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tekniska problem vid test av "Hesa Fredrik"

Första måndagen var tredje månad testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, VMA. Men idag ljöd inte larmsignalen som den skulle i Vimmerby. Orsaken är tekniska problem.

Utomhusvarningen, som även kallas Hesa Fredrik, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges kris- och krigsberedskap. Signalen testas fyra gånger om året. Både för att kontrollera att den fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.