Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dags för den årliga trygghetsmätningen

Nu är det dags för den årliga, lokala trygghetsmätningen. I dagarna får cirka 600 personer i Vimmerby kommun en enkät hemskickad.

Den årliga trygghetsmätningen undersöker bland annat om medborgarna upplever några problem där de bor och om de känner sig trygga när de rör sig ute om kvällarna.

Sammanlagt får 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, hem enkäten. Invånarna, som är slumpmässigt utvalda, får i enkäten chans att berätta om sina upplevelser och på så vis påverka polisens och kommunens kommande arbete.

–Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i Region Syd.

Du kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller göra den digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet. Cirka 600 personer i Vimmerby kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.