Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lågflygning

Under juli och augusti utför Sveriges geologiska
undersökning tillsammans med Wermlandsflyg
geofysiska flygmätningar inom Östergötlands och
Kalmar län samt Gotland.

Flygningar sker i områden markerade med svart
ram i kartbilden. Mätningarna görs på 60 meters
höjd med 200 meters linjeavstånd. Det kommer
också att flygas 4 stycken mätlinjer till Gotland,
markerade med rött. Syftet är att kartlägga
berggrunden.


För mer information, kontakta:
Lars Beckel, SGU, tel. 018-17 93 65 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05
Läs mer: www.sgu.se/flyggeofysisk-matning