Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Event & Destination Developer, 400 yhp

Event and destination developer

Vill du jobba med utveckling av fysiska och digitala koncept och produkter med inriktning mot event- och besöksnäringen? Den här utbildningen lär dig att omsätta idéer och koncept till nya affärsmöjligheter. Vår utbildning som tidigare hette Konceptutvecklare inom event och besöksnäring har i år bytt namn till Event & Destination Developer! Utbildningen bedrivs tillsammans med IHM Business School.

Utbildningen ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion.

Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

Kalmar län tillhör en av de största turismregionerna i landet och samlar några av de främsta varumärkena inom turismnäringen. Det är också en bransch som tvingats till stor omställning i och med pandemin. Nu är behovet av kompetenta, kreativa personer - som motiveras av faktorer som förändrade resvanor, större hållbarhetstänk och ökad digitalisering - större än någonsin!

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom försäljning ekonomi och juridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring, projektledning samt digital transformation i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.


Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Lösa sammansatta problem inom koncept- och produktutvecklingsarbete, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.


Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Övervaka koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen


Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Event & Destination Developer
 • Konceptutvecklare event och besöksnäring
 • Destinationsutvecklare/koordinator
 • Event- och marknadskoordinator
 • Kongress- och mässkoordinator
 • Produktionsledare inom event och besöksnäring
 • Projektledare - event och besöksnäring

 

Utbildningsfakta och ansökan

Utbildningens längd:

2 år, varav LIA (lärande i arbete) 23 veckor. Totalt 400 yhp.

Studietakt:

Heltid

Utbildningsstart:

12 augusti 2024

 

Studieupplägg:

Distans, med platsträffar. Undervisningen bedrivs som en kombination av veckovisa liveseminarier på distans och regelbundna träffar i Kalmar/Vimmerby. Utbildningen innehåller 15 fysiska träffar, varav minst 7 obligatoriska, som genomförs i Kalmar eller Vimmerby.

Träffarna är till för diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examinationer.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplatta eller liknande) med kamera, mikrofon och högtalare, samt internetuppkoppling.

Du som söker till Campus Vimmerby är alltid välkommen att nyttja våra salar och grupprum för egna studier eller för att sitta tillsammans med klasskamrater! Vi har öppet för våra studenter varje vardag från 8-21. Hos oss finns teknisk utrustning, wifi, skrivare, cafeteria och behjälplig personal.

När du ansöker
När du ansöker så måste du välja och rangordna orterna utifrån på vilken ort du helst vill studera. Alla sökande till utbildningen oavsett vilken ort man sökt ingår sedan i samma urval.

Ansökan är stängd

Öppnar igen våren 2025 för antagning till hösten 2025

Behörighet, förkunskaper och urval

Behörighet


Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kursen:

Engelska 6 (Engelska B)

Har du frågor gällande din behörighet kan du kontakta Campus eller IHM. Hos yrkeshögskolan finns möjligheten att bli behörig till en utbildning även om vissa förkunskapskurser saknas, exempelvis via validering av yrkeslivserfarenhet. Det är alltid värt att göra en ansökan - och kontakta oss om du har frågor!

 

Kurser i utbildningen

 

 • Affärsmannaskap (30 poäng)
 • Branschkunskap - besöksnäring (20 poäng)
 • Hållbar utveckling (30 poäng)
 • Projektledning (25 poäng)
 • Tourism and Hospitality Marketing (25 poäng)
 • Lärande i Arbete 1 & 2
 • Examensarbete - Business Case (40 poäng)
 • Business English and Cross Cultural Communication (15 poäng)
 • Business Innovation (20 poäng)
 • Digital Events (10 poäng)
 • Event Management (20 poäng)
 • Affärsekonomi (20 poäng)
 • Affärsjuridik (20 poäng)

  5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.