Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Vad innebär yrkeshögskola? Vi förklarar!

tre män samarbetar vid en CNC-maskin

Precis som en universitets- eller högskoleutbildning är yrkeshögskoleutbildningar eftergymnasiala. De syftar till att matcha arbetsmarknadens olika behov av kompetens.

Yrkeshögskoleutbildningar finns med inriktning mot de flesta branscher, på många platser i landet och kan variera i längd. Oftast är de ett till tre år långa. Gemensamt för dem alla är att de är framtagna i nära samarbete med näringslivet för att fylla företagens behov av kompetens.
Många av utbildningarna försvinner och ger plats för nya efter några år då arbetsmarknadens behov av just den kompetensen anses mättat för stunden, eller så justeras innehållet.

Stor del praktik

Utbildningarna på yrkeshögskolan blandar både teori och praktik och en del av utbildningen består av LIA - lärande i arbete - vilket innebär praktiskt jobb ute hos passande företag. Minst 25 procent av en utbildning på två år består av LIA.
Arbetslivet medverkar, utöver LIA, aktivt på flera vis under utbildningarnas gång. Representanter från olika företag i regionen sitter i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare och medverkar i olika projekt.

Hög andel går direkt ut i arbete

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som ansvarar för utbildningarna, kvalitetssäkrar dem och analyserar arbetsmarknadens behov.
Eftersom utbildningarna tas fram utifrån faktiska behov får väldigt många jobb direkt efter avslutade stuider - faktiskt hela 93 procent (källa: myh.se)!

Alla YH-utbildningar kan du ansöka om studiemedel från CSN för.