Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Kurs: Pedagogik 1, 30 hp

INSTÄLLD AV JÖNKÖPING UNIVERSITY
Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.

Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Kursinnehåll

  • Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
  • Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp
  • Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp
  • Leda, handleda och utvärdera, 7,5 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs

Läs mer om urvalsregler


Startperiod: Hösten 2021 Period 1

Nivå: Grundnivå

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: HJ-12710

Undervisningsform: Kurs, Normal

Studietakt: Halvfart

Undervisningstid: Eftermiddag

Studieort: Vimmerby