Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Lärande i arbete - LIA

Eftersom utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet. Det säkerställer vi bland annat genom LIA.

Lärande i arbetet innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Våra studerande inom yrkeshögskoleutbildning har cirka 25% av studietiden ute på företag, kommuner och myndigheter.

Syftet med LIA

De studerande ska få testa sitt framtida yrke i en verklig miljö. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. Utbildningsanordnaren tar fram en kursplan för LIA där det framgår vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ta emot en framtida medarbetare

Om ert företag eller verksamhet välkomnar en LIA-praktikant får ni lära att känna och stötta en blivande arbetstagare på vägen mot sin examen. Ni få en unik chans att introducera den studerande i yrket och på din arbetsplats inför en eventuell framtida rekrytering.

Att vara handledare

Som handledare har du alltid stöd från utbildningsledaren på respektive YH-utbildning. Utbildningsledaren stöttar dig i dina frågor och funderingar samt förser dig med information eller annat stöd som du behöver.

Webbkurs för LIA-handledare

YH-myndigheten har tagit fram en webbkurs för LIA-handledare. Kusen kan användas som ett komplement till annat utbildningsspecifikt underlag som LIA-handledaren behöver och som anordnaren ansvarar för. Kursen syftar till att ge LIA-handledare kunskap om:

  • Vad som kännetecknar YH och vad LIA innebär
  • Handledarrollen för LIA inom YH
  • Grundläggande information om genomförande av LIA

Webbkursen tar ca 10 minuter att genomföra.

Länken till kursen är öppen för alla och ingen registrering krävs.

Gå till kursen(extern länk).

Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete