Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

VFU - en viktig del av en lärares utbildning

pojke på förskola

VFU är en förkortning som står för verksamhetsförlagd utbildning. Den är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, det är under VFU som teori och praktik knyts samman till en helhet. Du som student får här chansen att utveckla dina kunskaper och förmågor inför det kommande arbetet som lärare.

Som student tilldelas du en handledare vars uppgift är att stödja, vägleda och bedöma din utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Två veckor innan VFU ska du ta kontakt med din handledare och komma överens om tid för planering. Under VFU-perioden ska handledningssamtal äga rum i formativt syfte.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret

Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt och lämnas till förskolan eller skolan.

Vimmerby kommun har en kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU. Som student är du varmt välkommen att dela dina kunskaper och idéer och kommunens mål är att du ska ha en inspirerande och utvecklande VFU-tid.

Alla studenter får äta gratis pedagogisk lunch under sin VFU.

VFU-samordnare på campus

Vår VFU-samordnare heter Viveka Rosin. Hon kan svara på frågor både innan och under din VFU-period.

Vill ni ta emot lärarstudenter?

Vi erbjuder en kort handledarutbildning via Linköpings Universitet. Läs mer här:

Handledning inom förskole- och lärarutbildning 7,5 hp