Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

VVS-ingenjör 400 yhp

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. VVS är därför ett mycket spännande och varierande område. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör, både idag och i framtiden.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Programmet lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar.

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Detta program ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 24 veckor, mer än en fjärdedel av programmet, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Efter examen

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen. Sverige har beslutat att minska energianvändandet med 32,5% till år 2030. Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

Kurser (med reservation för ändringar)

• CAD, 15 YH-p

• Distributionssystem, 20 YH-p

• Entreprenadjuridik, 20 YH-p

• Entreprenadkalkylering, 10 YH-p

• Examensarbete, 20 YH-p

• Förvaltningsteknik, 15 YH-p

• Introduktion VVS, 10 YH-p

• Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p

• Klimat & platsutrustningar, 15 YH-p

• Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p

• Kyl- & elteknik, 15 YH-p

• LIA 1, 20 YH-p

• LIA 2, 40 YH-p

• LIA 3, 65 YH-p

• Mätning & injustering, 10 YH-p

• Produktionssystem, 20 YH-p

• Projekterings- & byggnadsteknik, 15 YH-p

• Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p

• Strömningsteknik, 15 YH-p

• Styr-, regler- & övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p

• Tillämpad matematik, 15 YH-p


ANSÖKAN

Ansökan till hösten 2023 är nu stängd. Sena ansökningar tas emot i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Håll utkik på vår Facebook eller hemsida efter information kring eventuell start 2024.

 

Poäng
400 yhp, 80 veckor ca 2 år.

Kommande utbildningsstart
September 2023.

Utbildningsort
Vimmerby (satellitort). Från Campus Vimmerby medverkar du i programmet genom direktsänd videolänk. Några praktiska moment kan komma att genomföras på plats i Jönköping. En satellitort är inte detsamma som att plugga på distans.

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan


Särskilda förkunskaper

  • Lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
    • Matematik 2

Har du läst kurser när de benämndes annorlunda och vill veta vad de motsvarar idag?

Klicka här.


Urval
Urval görs på sammanlagda meritpoäng av betyg och poäng på särskilt prov.

Det särskilda provet genomförs i form av webbprov. Provet ska mäta den sökandes förmåga att läsa teknisk text, analysera och lösa matematiska problem. Max 20 poäng.

Behörighetsgivande förutbildning
Syftet med behörighetsgivande förutbildning är att bredda vägen in till yrkeshögskolan och att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Om det blir aktuellt att genomföra en förutbildning kommer vi att se över de ansökningar som inkommit där man saknar en eller flera av de särskilda förkunskaperna. Vi skapar då en ansökan till förutbildningen åt dig som sökande. Det är ett begränsat antal platser och vi använder urval för att rangordna vilka som ska erbjudas en plats till förutbildningen.

Uppehållstillstånd
Du kan endast bli antagen och påbörja studier i en YH-utbildning hos oss om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se.