Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Cirkulär ekonomi, Grunderna i AI och Miljö, klimat & hälsa - tre kvällskurser som inte kräver högskolebehörighet

AI

Under våren erbjuder vi tre korta, kostnadsfria kurser (MOOC) inom klimat och AI i samverkan med Linköping universitet och Umeå universitet - som du kan gå även om du saknar grundläggande behörighet! Kurserna går på kvällstid och innefattar tre träffar/föreläsningstillfällen på Campus Vimmerby tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Kurs 2
GRUNDERNA I AI

Studiestart: vecka 12, 2024.

Omfattning: ca 40h (2 hp*), kursen pågår i 6 veckor.

Studieort: Vimmerby

Huvudman: Linköpings universitet

Viktiga datum: Träffar på Campus Vimmerby
20/3 kl. 17 - 19
10/4 kl. 17 - 19
24/4 kl. 17 - 19

*För att få högskolepoäng registrerade tillkommer ca 10 timmar till

Förkunskapskrav och urval

Öppen för alla (Grundläggande behörighet om du vill få högskolepoäng registrerade).

Utbildningens upplägg

Utbildningsstart: 20/3 2024

Kurstid: Kursen startar med en föreläsning från Linköpings universitet 20/3 som sänds digitalt till Campus Vimmerby.
10/4 och 24/4 är det träff med din studiegrupp på Campus där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar.
Tiden är 17.00 - 19.00 vid samtliga tillfällen.

Efter avslutad utbildning kan du göra ett valideringstest för att få dina högskolepoäng.

Anmälan: Till Linköpings universitet här, samt via fomuläret nedan.

 

Kurs 3
MILJÖ, KLIMAT & HÄLSA

Studiestart: vecka 15, 2024, 5 veckor.

Omfattning: 20 timmar

Studieort: Vimmerby

Huvudman: Umeå universitet

Viktiga datum: Träffar på Campus Vimmerby
9/4 kl. 17 - 19
23/4 kl. 17 - 19
7/5 kl. 17 - 19

Förkunskapskrav och urval

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Utbildningens upplägg

Utbildningsstart: 9/4 2024

Kurstid: Kursen startar med en föreläsning från Umeå universitet 9/4.
23/4 och 7/5 är det träff med din studiegrupp på ditt lärcentra där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar.
Tiden är 17.00 - 19.00 vid samtliga tillfällen.

Anmälan: via formuläret nedan.

Kursinnehåll Cirkulär ekonomi

Hållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

När du har gått kursen kommer du att:

  • kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är
  • ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi

Kursinnehåll Grunderna i AI

Kursen består av sex delar:

1. Vad är AI?
Definitioner av AI
Autonomi och adaptivitet
Filosofiska problem kopplade till AI som Turingtestet och Kinesiska rummet

2. Att lösa problem med AI
Att formulera enkla spel som luffarschack som ett spelträd
Använda minimax-principen för att hitta optimala drag i ett ändligt spel

3. AI i praktiken
Uttrycka sannolikheter i termer av naturliga frekvenser
Bayes regel för att beräkna risker

4. Maskininlärning
Varför använda maskininlärning?
Oövervakat (unsupervised) och övervakat (supervised) lärande
Inlärningsmetoder som närmaste granne-metoden, linjär regression och logistisk regression

5. Neurala nätverk
Vad är ett neuralt nätverk och var används de?
Teknikerna bakom neurala nätverk

6. Konsekvenser
Större konsekvenser av AI på samhället som AI-skapat innehåll, privacy och arbete
Svårigheterna med att förutspå framtiden och hur man kan utvärdera påstående om AI

Kursinnehåll Miljö, klimat och hälsa

  • Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
  • De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
  • Hälsokonsekvensanalys
  • Klimatanpassning
  • Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.

Vidare behandlar kursen specifikt klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. I det sammanhanget behandlas också särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Även värmens effekter vid arbete samt klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård ingår. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg tas upp, och effektiviteten av förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg

Anmälmningsformulär för deltagande på Campus Vimmerby

 

Jag anmäler mig för en plats på följande kurs/kurser: * (obligatorisk)
Jag anmäler mig för en plats på följande kurs/kurser:


Kryssa den eller de kurser du vill delta på

För- och efternamn

Mejladress för mottagande av välkomstbrev och kursinfo