Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet?
Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem med studier en dag i veckan på Campus Vimmerby.

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinerastudier och arbete.
Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna
6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller
idrott) och får behörighet att undervisa på låg och mellanstadiet samtidigt som du före och
efter skoldagen undervisar i fritidshem.

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och
fritidshemstid samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och
lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation.
I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik och under termin två börjar du
studier i ditt praktiskt estetiska ämne. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig
både vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar
utbildningen med att göra ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.

Om programmet

För att kunna söka utbildningen måste du ha dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och bli behörig lärare i
fritidshem på kortare tid.
Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på det campus
du är antagen till. När du läser utbildningen hos Campus Vimmerby genomförs den via videokonferens från utbildningen i Norrköping. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar varje termin förläggs i Norrköping och när du läser ditt skolämne kan fler resor förekomma.

Förkunskapskrav


Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Därutöver krävs tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Har du frågor om just din behörighet? Kontakta:

Studievägledare Marie Hedberg
studievagledning@uv.liu.se
013-28 20 99

Vid ansökan till utbildningen behöver du ladda upp ett intyg om arbetslivserfarenhet. Du hittar mer info om detta intyg samt en mall hos Liu:

https://liu.se/utbildning/program/l1efr


Praktik under utbildningen

Under hela utbildningen varvas teori och praktik genom att uppgifter relateras till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.


Anmälan

ANSÖKAN ÄR STÄNGD, ÖPPNAR IGEN VÅREN 2022