Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Konceptutvecklare Event och Besöksnäring, 400 yhp

Grafisk bild för utbildningen

Vill du jobba med utveckling av fysiska och digitala koncept och produkter med inriktning mot event- och besöksnäringen? Den här utbildningen lär dig att omsätta idéer och koncept till nya affärsmöjligheter.

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion.

Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

Kalmar län tillhör en av de största turismregionerna i landet och samlar några av de främsta varumärkena inom turismnäringen. Det är också en bransch som tvingats till stor omställning i och med pandemin. Nu är behovet av kompetenta, kreativa personer - som motiveras av faktorer som förändrade resvanor, större hållbarhetstänk och ökad digitalisering - större än någonsin!

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom försäljning ekonomi och juridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring, projektledning samt digital transformation i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.


Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Lösa sammansatta problem inom koncept- och produktutvecklingsarbete, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.


Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Övervaka koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen


Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Konceptutvecklare inom event och besöksnäring
 • Event- och marknadskoordinator
 • Kvalificerad säljare inom event och besöksnäring
 • Projektledare inom event och besöksnäring
 • Produktionsledare inom event och besöksnäring


Ansökan

Ansökan för hösten 2023 är nu stängd. Till hösten 2024 öppnar ansökan tidigt våren 2024!


Behörighet


Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kursen:

Engelska 6 (Engelska B)


Kurser inom utbildningen (med reservation för eventuella ändringar):

Affärsekonomi (20 poäng)

Affärsjuridik (20 poäng)

Affärsmannaskap (30 poäng)

Branschkunskap - besöksnäring (20 poäng)

Business English and Cross Cultural Communication (15 poäng)

Business Innovation (20 poäng)

Digital Events (10 poäng)

Event Management (20 poäng)

Hållbar utveckling (30 poäng)

Projektledning (25 poäng)

Tourism and Hospitality Marketing (25 poäng)

Lärande i Arbete 1 & 2

Examensarbete - Business Case (40 poäng)


Utbildningens längd:

2 år, varav LIA (lärande i arbete) 23 veckor.

Studietakt:

Heltid

Studieort:

Vimmerby (satellitort). Utbildningen kommer att bedrivas med Kalmar som huvudort och med Vimmerby som satellitort. Detta innebär att undervisningen bedrivs på plats i IHM:s lokaler i Kalmar och att du som studerar i Vimmerby följer utbildningen via videolänk i realtid, på plats på Campus Vimmerby.

Att läsa på en satellitort är i stort sett inte annorlunda än att studera på huvudorten. Du har exakt samma möjlighet att exempelvis följa och aktivt delta i undervisningen, ställa frågor, få handledning, genomföra projekt i samarbete med andra studerande. Skillnaden är bara att du befinner dig på annan ort än vad läraren gör.

Observera att detta inte innebär att du läser på distans, utan du deltar i undervisningen i realtid och tillsammans med andra studerande i Vimmerby. Ni befinner er i ett klassrum i Vimmerby och genom en digital lösning följer undervisningen därifrån.

När du ansöker
När du ansöker så måste du välja och rangordna orterna utifrån på vilken ort du helst vill studera. Alla sökande till utbildningen oavsett vilken ort man sökt ingår sedan i samma urval.