Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Storsatsning på utbildning och forskning gav goda resultat

27 nya utbildningsprogram, 13 kurser, 16 forskningsprojekt och 20 seminarier och föreläsningar. När det treåriga projektet Campus i Småland 2030 nu avslutas, visar resultaten att utbudet på lokala campus i norra Kalmar län har ökat. Rejält.

Den 31 december 2021 tar Campus i Småland 2030 (CiS2030) slut. Projektet startade med ambitiösa mål om att öka tillgången till högre utbildning och forskning i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik. När resultaten nu redovisas finns bland annat Grundlärarprogram, specialistsjuksköterskeutbildningar, Redovisningsekonom och IT-utbildningar med på listan över nya utbildningar på något av kommunernas lokala campus. Utbildningarna startar genom samverkan med olika lärosäten och YH-anordnare. Därtill har Campus Västervik, som har en forsknings- och utvecklingsverksamhet, startat 15 nya FoU-projekt med koppling till området Hållbar landsbygd. FoU-projekten rör bland annat äldre och ensamhet, digitala vårdtjänster och stöd till barn och unga.

– Vi är stolta över de resultat som vi har nått genom arbetet i CiS2030, som vi tror kan göra stor skillnad för både invånare och verksamheter i våra kommuner. För Campus Vimmerbys del så har projektet inneburit flera nya spännande utbildningar som verkligen motsvarar arbetsmarknadens behov. Vi tror att de resultat som projektet genererat kommer ha en positiv påverkan på möjligheten till högre utbildning och forskning på hemmaplan i många år framöver, säger Mattias Nordqvist, chef på Campus Vimmerby.

Rapport med resultat och arbetsmodell

CiS2030 har undersökt behov av kunskap och kompetens på arbetsmarknaden och arbetat för att möta behoven genom utbildning och FoU-projekt, och genom ett stort antal seminarier och föreläsningar för olika verksamheter. Projektet har dessutom haft som mål att ta fram en arbetsmodell för hur kommuner genom regional samverkan kan öka tillgången till högre utbildningen och forskning. I en ny rapport beskriver projektet sina arbets- och samverkansprocesser, redovisar resultat och gör medskick till aktörer som vill arbeta på liknande sätt. Den 4 februari 2022 arrangeras en avslutningskonferens för projektet, med medverkande från såväl lokal och regional som nationell nivå.

Läs rapporten Ökad tillgång till högre utbildning och forskning i norra Kalmar län – en arbetsmodell för projektet Campus i Småland 2030 https://www.vastervik.se/globalassets/campus/dokument/cis2030_rapport_enkelsidor_tillganglighetsgodkand_forminskad.pdf

Läs om avslutningskonferensen och anmäl dig här https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/avslutningskonferens-for-projekten-campus-i-smaland-2030-och-ratt-kompetens/

CiS2030

CiS2030 har drivits av Campus Västervik, som också har samverkat med Campus Hultsfred och Campus Vimmerby. Projektet har finansierats av Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Läs mer om Campus i Småland 2030 https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/om-campus-vastervik/utvecklingsprojekt/campus-i-smaland-2030/

Kontakt

Jerry Engström
Projektledare Campus i Småland 2030
Campuschef, Campus Västervik
Telefon: 0490 25 41 14
E-post: jerry.engstrom@vastervik.se