Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Regionens gröna näringar vill bli bättre på klimatomställning

Gröna näringar i norra Kalmar län vill ha mer kunskap och kompetens kring bland annat klimatförändringar och hållbar verksamhet – för att möta utmaningar nu och i framtiden. Det visar en ny från rapport från projektet Campus i Småland 2030 (CiS2030).

CiS2030 arbetar med att ta fram högre och eftergymnasial utbildning, forskning och seminarier på lokala campus i norra länet. Syftet är att möta arbetsmarknadens behov av kunskap och kompetens inom viktiga områden. I undersökningen med de gröna näringarna har fokus varit på skogsbruk, lantbruk och fiske.

Projektet har ställt frågor till de tre branschorganisationerna Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen om vilka utmaningar som är störst samt vilken typ av utbildningar, forskning eller andra insatser de vill att lokala campus ska erbjuda. Exempel på utmaningar som organisationerna uppger är:

  • miljöförändring
  • nya krav från myndigheter
  • snabba omställningar
  • lönsamhet
  • möjlighet att locka nya generationer att ta över.

– Gröna näringarna är otroligt viktiga för vår region och utgör en stor del av vår arbetsmarknad. Därför är det viktigt vi går samman för att klara de utmaningar som branscherna står inför. Många gånger är det just ny slags kunskap och kompetens som är vägen fram. Här vill vi hjälpa till, säger Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator i CiS2030.

Projektet har sammanställt branschernas behov i en ny rapport, som också innehåller förslag på utbildning, forskning, seminarier med mera som kan erbjudas på norra länets lokala campus – Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik. Exempel på förslag är skogs- och naturvårdsutbildning, kurs i hållbarhetsanalys samt seminarieserie om klimatförändring och hållbarhet. Dessutom finns redan i dag utbildningar, till exempel inom ledarskap, som kan möta vissa av behoven.

– Projektet och de lokala campusen jobbar nu vidare för att så snart som möjligt kunna starta fler utbildningar, FoU-projekt och seminarier. Det är viktigt att utgå från behoven men också att vi inte gör insatser som redan finns att ta del av på annat håll, säger Klara Björkum.

Läs rapporten:

Behovsinventering – Behoven av kunskaper och kompetenser i norra Kalmar län inom gröna näringar med fokus på skogsbruk, lantbruk och fiske (pdf, 1.6 MB)