Gå till innehåll
Campus vimmerby logotyp

Norra länet stärker kunskaper om barn och unga

Verksamheter i kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred erbjuds just nu ett flertal gratis föreläsningar om barn och unga. Projektet Campus i Småland 2030 ligger bakom satsningen, som bland annat är tänkt att öka kunskaper om psykiskt mående under pandemin och om Barnkonventionen.

– Vi vill göra det enkelt för verksamheter att höja sina kunskaper. I dessa tider verkar digitala och relativt korta föreläsningar passa bra. Dessutom är de gratis och rör ämnen som verksamheter har efterfrågat mer kunskap om. Så intresset är mycket stort, säger Klara Björkum, forskningskoordinator i Campus i Småland 2030.

Erbjudandet är dels en seminarieserie i sex delar om barn och ungas rättigheter och perspektiv, dels en föreläsning om barn och ungas mående under pandemin.

”Nyttan är målet”

Den sistnämnda föreläsningen sändes den 5 maj och vände sig till personal inom högstadie- och gymnasieskolan. Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, berättade om resultaten av sin nya forskning.

– Resultaten är egentligen inte förvånande. Ungdomarna vittnar om svårigheter med skolarbetet, försämrat psykiskt mående och avsaknad av jämnåriga. De som redan tidigare hade det jobbigt hemma, har det ännu tuffare. Det finns också ungdomar som pekar på fördelarna med ett lugnare tempo och en mindre stressig vardag, säger Emma Sorbring.

– Seminariet erbjöd en möjlighet för mig som forskare att möta personal som arbetar med unga på högstadie- och gymnasieskolan i norra Kalmar län. Målet är att forskningen ska nå och kunna komma till nytta i verksamheter och i slutändan för barn och unga, berättar Emma Sorbring.

Anmälan till seminarieserien öppen

Den 20 maj är det dags för del tre av seminarieserien om barn och ungas rättigheter och perspektiv. Den tredje delen handlar om att lyssna på barn. Personer som arbetar med, eller fattar beslut om, barn och unga kan fortfarande anmäla sig.

Ulrika Jakobsson, handläggare på Socialförvaltningen i Västerviks kommun, var deltagare under seminarieseriens första del, om Barnkonventionen.

– Ämnet är viktigt inom alla kommunens verksamheter, och det var extra givande att få höra hur olika verksamheter ser på det. Sådana här forum är bra och jag önskar att hela min arbetsgrupp varit med, eftersom seminariet gav kunskap som är svår att läsa sig till. Jag har behållning av sådana här diskussioner, de ger aha-upplevelser som är bra att ha med sig i sitt dagliga arbete, säger Ulrika Jakobsson.

Läs om seminarieserien Barn och ungas rättigheter och perspektiv:

Seminarieserie: Barn och ungas rättigheter och perspektiv (vastervik.se)

Läs om Campus i Småland 2030:

Campus i Småland 2030 (vastervik.se)

 

Kontakt:

Klara Björkum

Forsknings- och utvecklingskoordinator, Campus Västervik

Tel: 0490 25 41 27

Epost: klara.bjorkum@vastervik.se

 

Emma Sorbring

Professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst och vetenskaplig ledare på Campus Västervik

Tel: 0733 97 50 03

Epost: emma.sorbring@hv.se