Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Svenska för invandrare (SFI)

Glada SFI-elever vid datorer, med hörlurar.

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. För mer information, kontakta Studie- och yrkesvägledaren.

Rätt till sfi-studier har du som:

 • är folkbokförd i Vimmerby kommun
 • har fyllt 16 år
 • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Introduktionskurs

Är du nybörjare startar du med en introduktionskurs som pågår under ca en månad. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning, mål med studierna samt vilken studietakt som passar dig bäst (långsam, medel eller snabb). Placering i lämpligast studieväg sker efter genomgången introduktionskurs. Varje månad startar en ny introduktionskurs.

Kvällskurs

Vi har kvälls-sfi en kväll per vecka: Måndagar mellan 16 och 19. Det är för dig som arbetar dagtid. Anmälan görs genom vår digitala ansökningsportal.

Tre studievägar på sfi

Sfi består av tre studievägar.

Studieväg 1 (kurs A + B + C + D)

Studieväg 1 är en långsam studieväg som vänder sig till dig som

 • har kort eller ingen utbildning från ditt hemland
 • är analfabet
 • är osäker på det latinska alfabetet
 • är osäker på att skriva och läsa

Studieväg 2 (kurs B + C + D)

Studieväg 2 är normal studietakt. Den vänder sig till dig som

 • har grundskoleutbildning från ditt hemland
 • är högutbildad, men behöver studera i en långsammare takt
 • är osäker på att skriva och läsa

Studieväg 3 (kurs C + D)

Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som

 • har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland
 • har förmåga att arbeta självständigt i en snabbare takt

Hur lång är utbildningen?

Kurstiden är individuell. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper, planerad studieväg samt dina förutsättningar att lära dig det nya språket.

Betyg

Du får betyg efter avslutad kurs.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: