Särskild utbildning för vuxna, Särvux

Elev på Särvux lagar mat.

Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Undervisningen ges på dagtid.

Studiegrupperna är små och anpassas till den studerandes önskemål och behov.

Syftet med Särvux är att ge kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbete, boende och fritid.

Utbildningen ska sträva mot att de studerande utvecklar förmågan att lösa problem i vardagslivet, själva eller i samverkan med andra.

På Särvux tränar vi på att läsa och skriva, vardagsmatematik, gå på studiebesök, låna böcker, olika uppgifter på datorerna m.m.

De studerande kan välja olika ämnen bl.a. svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, geografi, och trafikkunskap.

De studerande kan också välja andra kurser t ex Boende och Fritid.

Ämnen på grundläggande nivå motsvarar särskolan

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Geografi
 • Svenska som andraspråk
 • Religionskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Historia
 • Teknik

Ämnen på nivå motsvarar träningsskolan

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Betyg

Du får betyg efter avslutad kurs.

Information om Särvux får du av läraren
Susanne Lind
tfn 0492-76 94 01
susanne.lind@vimmerby.se

Mer information

Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2019-04-10