Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kontakta Vimmerby Lärcenter

På denna sida hittar du kontaktuppgifter Vimmerby Lärcenter och dess medarbetare.


Besöksadress

Postadress

Fakturaadress

Vimmerby Lärcenter
Lögstadsgatan 5
598 39 Vimmerby


Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@utb.vimmerby.se

 

facebook.com/vimmerbylarcenter

Vimmerby Lärcenter
Lögstadsgatan 5
598 39 Vimmerby


Vimmerby Kommun
Vimmerby Lärcenter
Box 50 413
202 14 Malmö


Kontakt

Vimmerby Lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: larcenter@utb.vimmerby.se
Besöksadress: Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Anders Eriksson

Verksamhetschef gy/vux
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 52
E-post: anders.s.eriksson@vimmerby.se

Sara Olsson

Campuschef / Rektor
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 03
E-post: sara.olsson@utb.vimmerby.se

Sandra Carlsson

Rektor
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbilningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 54
E-post: sandra.carlsson@utb.vimmerby.se

Carina Wickström

Administratör
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 04
E-post: carina.wickstrom@utb.vimmerby.se

Rebecka Fredriksson

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: rebecka.fredriksson@utb.vimmerby.se

Svetlana Al-Omar

Lärare SFI och specialpedagog

Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: svetlana.al-omar@utb.vimmerby.se

Lina Dickinson

Lärare grundläggande nivå och gymnasial nivå

Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: lina.dickinson@utb.vimmerby.se

Birgitta Djurberg

Lärare SFI
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: birgitta.djurberg@utb.vimmerby.se

Jakob Florén

Lärare gymnasial nivå
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: jakob.floren@utb.vimmerby.se

Ann-Sofie Fridell Sandberg

Lärare SFI
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: ann-sofie.fridell@utb.vimmerby.se

Anna Johansson

Lärare grundläggande och gymnasial nivå

Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: anna.johansson@utb.vimmerby.se

Sol-Britt Jonasson

Lärare Vård- och omsorgsutbildningen
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 05
E-post: solbritt.jonasson@utb.vimmerby.se

Ulrica Karlberg Rudén

Lärare grundläggande och gymnasial nivå
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: ulrica.karlberg-ruden@utb.vimmerby.se

Birgitta Kristoffersson

Lärare grundläggande nivå
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: birgitta.kristoffersson@utb.vimmerby.se

Gerd Larsson

Lärare grundläggande och gymnasial nivå
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: gerd.larsson@utb.vimmerby.se

Susanne Lind

Lärare komvux som särskild utbildning
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 94 36
E-post: susanne.lind@utb.vimmerby.se

Åsa Lundgren

Lärare grundläggande nivå

Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: asa.lundgren@utb.vimmerby.se

Barbro Modin-Svensson

Vårdlärare
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 05
E-post: barbro.modin-svensson@utb.vimmerby.se
Besöksadress: Focushuset, Lögstadgatan 5, Vimmerby

Christer Printz

Lärare SFI
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: christer.printz@utb.vimmerby.se

Majgret Salminen

Lärare Vård och omsorg
Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: majgret.salminen@utb.vimmerby.se

Mohamed Sarkhosh

Lärare grundläggande och gymnasial nivå samt språkstöd arabiska
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: mohamed.sarkhosh@utb.vimmerby.se

Faihaa Shalhoum

Resurspedagog
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: faihaa.shalhoum@utb.vimmerby.se

Simone Verhoek

Lärare gymnasial nivå
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: simone.verhoek@utb.vimmerby.se

Maria Wagenius

Lärare SFI
Vimmerby Lärcenter, Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: maria.wagenius@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: